bevissikring.dk
 

Uvildig it-sagkyndig – RPL kap. 57 A: Bevissikring ved krænkelse af immaterialrettigheder mv.

Promenta fungerer som uvildig it-sagkyndig i bevissikringssager. Vi har opbygget en meget stor erfaring i bevissikring, og arbejder således for en stor andel af retskredsene i Danmark - for flere af dem løser vi opgaver gentagne gange.

Vi har blandt andet erfaring med bevissikringssager inden for varemærkekrænkelser, ulovlig kopiering og fildeling, datatyveri og andre krænkelser af immaterialrettigheder.

Vi er specialister i at foretage bevissikring ved fogedforretninger. Vi kan genskabe materialet, hvor data er slettet eller forsøgt skjult. Efter en fyldestgørende analyse, udarbejdes en rapport med konkret dokumentation. Vi tilbyder også at gennemgå og analysere regnskabsmateriale.

Vi kan endvidere tilbyde sagkyndig bistand inden for regnskab og moms, idet vi råder over højt kvalificeret revisorkompetence. Vi kan blandt andet tilbyde, at udarbejde analyser af køb, salg og fortjenester i forbindelse med bevissikringssager.

Hos Promenta er vi certificerede og sikkerhedsgodkendte. Vi følger faste procedurer og behandler alle informationer fortroligt.

Derudover tilbyder vi transport af beslaglagt materiale, aflåst opbevaring under sagen og eventuel efterfølgende destruktion af materialet.

Promenta har blandt andet arbejdet for følgende retskredse:

København
Frederiksberg
Viborg
Svendborg
Esbjerg
Glostrup
Helsingør
Hjørring
Randers
Roskilde
Horsens
Aalborg
Herning
Nykøbing Falster
Odense
Aarhus

Kontakt Lars Krüger på telefon 4045 7050 eller bevis@promenta.dk og rekvirer assistance med det samme – vi rykker ud i hele Danmark med kort varsel.

  
Forretningsbetingelser Bevissikring